CONTACT US

078 657 9898 impexp.dat@safaexpress.com.vn
Vietnamese English
Fast tracking

Contact us

Please send us your information

 
 

Head Office: No C5-03, 01 Street, Hoa Long Quarter, Vinh Phu Ward, Thuan An City, Binh Duong Pro, Vietnam

HCM Branch: 260/39 Nguyen Thai Binh, 12 Ward, Tan Binh Dist, HCMC

Hotline: 1900 636 485

Email: impexp.dat@safaexpress.com.vn

Good price Safa Express is always for you

Quality and prestige

Dang Ba Duy

Introduced by my acquaintances try using the fast service of Safa Express. After using I found good service, professional counselors dedicated, reasonable price. Currently I am regular customer of Safa Express.

Dang Ba Duy

Lê Thị Thùy Vy

Dịch vụ tốt, giá rẻ. Nhân viên tư vân chuyên nghiệp nhiệt tình. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ dịch vụ của Safa Express

Lê Thị Thùy Vy